Tilbakebetaling av billetter

Vi har nå fått info om refunderingsprosedyren fra Billettservice:

Vanlig refunderingsprosedyrer er:

Publikum som har kjøpt billetten fra et utsalgssted kan henvende seg til stedet der de kjøpte billettene eller kontakte Billettservice/Callcenter på 815 33 133 / www.billettservice.no

De som har kjøpt over nett, kontakter Callcenteret og får billettsum minus avgiften tilbake til kortet som ble belastet for kjøpet .

Husk at dere som har kjøpt billetter vil få 50% avslag på billetten for neste år, så ta vare på referansenummeret dere har fått fra Billettservice.

Utsettelse av Kritisk Masse til 2015

Vi ser oss nødt til å utsette konferansen Kritisk Masse til neste år. Det er en beslutning vi ikke har tatt med lett hjerte, men vi tror det er den beste måten å få til en tilgjengelig og velbesøkt konferanse.

Kritisk Masse har tidligere vært en selvstendig organisasjon, og da den ble lagt under Skepsis var mandatet at den skulle selvstendig og gå med overskudd. Denne konferansen ble organisert med det som utgangspunkt, noe som blant annet forklarer økningen i billettpriser fra forrige konferanse.

Styret har bestemt seg for at vi må ta ansvar for å gjøre konferansen til en mer integrert del av arbeidet til foreninga. Vårt mål for framtida er at Kritisk Masse skal være en del av Skepsis, og få formalisert støtten i form av arbeidskraft og penger. Vi er sikre på at konferansen i år ville blitt en suksess, men med endringa i innretning og målsetning er det også ei endring i hvordan vi organiserer, markedsfører og gjennomfører konferansen.

Den største konsekvensen av dette er at vi får anledning til å senke billettkostnadene, og dermed gjøre konferansen åpnere og mer tilgjengelig for et bredt publikum. Det er også viktig for oss å gjøre det klart at dette er en del av arbeidet til Skepsis, og formidling av kritisk tenkning, og at det ikke er et ev. overskudd som skal legge premissene for gjennomføring.

Vi takker dem som allerede hadde kjøpt billetter.  De vil få pengene refundert umiddelbart, og få 50% avslag på billett til konferansen, våren 2015. Vi tror at å arrangere Kritisk Masse er noe av det beste vi kan gjøre med ressursene vi har tilgjengelig i foreninga, for å utbre kritisk tenkning og styrke skeptisk organisering i Norge. Derfor har vi valgt å gjøre et skifte i innretning for å kunne sikre et mer konsistent og fasttømret arbeidsfellesskap for Kritisk Masse og Skepsis framover.

Skepsis er en liten og, tross alderen, ung organisasjon. Vi lærer mens vi går, og prøver å bruke folks tid og penger så fornuftig som mulig. Slik situasjonen er nå tror vi dette er den beste løsninga, og håper på å se dere alle på Kritisk Masse 2015.