Om oss

I løpet av de siste årene har det man med et vidt begrep kan kalle alternativbransjen, fått stadig bedre fotfeste i Norge. Det arrangeres månedlige alternativmesser, TV-kanaler sender programmer som fremmer troen på spøkelser, engler og kornsirklers magiske kraft, Snåsamannens selvbiografier er bestselgere, og flere kjente personer – deriblant profilerte politikere – viser enten direkte eller indirekte at de tror på det overnaturlige. Man kan le av mye av dette, men de antivitenskapelige holdningene er direkte farlige når de fører til at folk satser på alternative terapier i stedet for vitenskapsbasert medisin og avstår fra å vaksinere seg.

Skepsiskonferansen Kritisk masse er etablert som en reaksjon på «alternativtrenden». Det som kalles vitenskapelig skepsis, ligger i skjæringspunktet mellom vitenskapsformidling og forbrukerbeskyttelse, og et av våre mål er å gjøre folk flest til bedre forbrukere og bedre kritiske tenkere. Vi ønsker å gi folk en mental «skeptisk verktøykasse», slik at de er bedre utstyrt til å bedømme behandlinger og produkter på markedet kritisk.

Samtidig ønsker vi å vekke interesse for vitenskap og den naturlige verden og å formidle den gleden, dybden og rikdommen disse kan by på. Konferansen er også en anledning for mennesker som er opptatt av vitenskap og skepsis til å møte likesinnede og skape kontakter.

Begrepet kritisk masse er hentet fra fysikken og betegner den minste massen radioaktivt stoff som skal til for å sette i gang en kjernereaksjon. Vi bruker det som en metafor for den mengden kritiske mennesker som skal til for å begrense alternativbevegelsens fremgang og bevirke at en vitenskapelig innstilling til verden blir mer allmenn. Navnet reflekterer også et ønske om å nå folk flest («massene») med vårt budskap. Konferansen skal være inkluderende; man trenger ikke å ha en naturvitenskapelig utdannelse eller være spesielt interessert for å få utbytte av arrangementet.

Skepsiskonferansen Kritisk masse arrangeres av foreningen Skepsis, som er en uavhengig, ideell organisasjon. Da den første konferansen ble arrangert i oktober 2010, hadde det aldri før vært arrangert en skepsiskonferanse i Norge. Konferansen representerer derfor et pionerarbeid innenfor formidling av kritisk tenkning i Norge.

Kritisk masse ønsker å være et trygt sted for alle deltakere og har derfor en anti-trakasseringspolicy.