5 tips for bedre selvtillit for kvinner

5 tips for bedre selvtillit for kvinner

Det er mange kvinner i dag som føler at de ikke når dit de fortjener fordi makten fordeles ulikt. Mange kvinner har store ambisjoner og mye kunnskap til å være ledere. Men stadig ser vi at det er menn som trekker de lengste stråene når det gjelder å vinne fram.

Ofte handler det om helt naturlige ting, som at kvinner føder barn og derfor må ha avbrekk i karrieren. I mange sammenhenger vet menn å utnytte seg av dette, og virker bedrevitende når kvinner hever sin røst.

Holdning

Kvinner kan få større selvtillit med små endringer. Det kan bare være en holdningsendring som skal til før alt blir bedre. Med holdning tenker vi også på kroppsholdning. Det er fordi når man skyter brystet framover, så får man en indre følelse av kontroll. Med hjelp fra Motiva Norge er det mange som allerede har fått en strammere holdning og mer selvtillit.

Kynisk

I yrkessammenheng må man være kynisk. Hvert fall slik systemet fungerer i dag. Men mange kvinner sier at de ikke klarer å være kyniske, eller si ifra når feil blir begått. Problemet stammer ofte fra kunnskap. Når man har inngående kunnskap, så vil man kunne snakke rundt andre som besitter mindre kunnskap. Kvinner må derfor bli flinkere til å argumentere mot debattantene.

Jakt og fiske

Det høres litt rart ut, men om man begynner med jakt eller fiske, så blir man en jeger. En som jakter på et bytte, i stedet for å være det. Dessuten er det en fin måte å slippe unna kjedelig jobb på. Man får jo selvfølgelig fritak for å dra på jakt, med betalt lønn og ekstra verv. Jakt og fiske er også en stund for realisering og sosialisering.

Visualisering

Skal man nå langt i livet, så må man kanskje tenke nytt. Det er kanskje ikke nok å bli sykepleier eller assistent. En fin måte å visualisere seg selv i lederstolen, er å se på dem som er yngre enn deg. Tenk at disse snørrungene en dag skal sitte å bestemme over deg og hva du skal gjøre. Vel, hva vet du kanskje det sitter et fremtidig geni blant dem, men mest sannsynlig er de bare høye på seg selv.

Still krav

Uten å bli for fordomsfull, så er det mange kvinner som går med på det meste. De lar seg styre på arbeidsplassen eller i hjemmet. Ikke gjør slik de sier, men gå dine egne veier. Det krever hardt arbeid, men du kan få det til. Ikke la barna styre hverdagen din for mye, still krav til deg selv og dem samtidig.

Oppsummering

Det er mange måter å skaffe seg mer makt på, og en ting er å gå i seg selv. Ofte så styres verden av dem som tenker minst på den, og mest på seg selv. Det er synd, fordi hva vet vi egentlig hva vi går glipp av. Stå på ditt, dersom du vet du har rett og kan styre den bedre. Da er alle velkomne til å ta over.

astrology