Author: Rebecka

På rypejakt i høyfjellet

  Det å jakte på småvilt er den regulerte jaktformen som er lettest tilgjengelig for vanlige jegere. Her snakker vi om dyr som er mindre enn hjort, og hvor man ikke kan gjøre store {…}

Lue lisää
astrology